ทางเลือกใน พิษณุโลก,
ประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลาย
รูปแบบทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณะเขตต์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ฯลฯ

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์)พิษณุโลก
วันเปิดทำการ:วันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 18.30
ตั้งอยู่เลขที่ 26/138 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องมือดักจับสัตว์ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อ พ.ศ.2541


อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

พิษณุโลก
วันเปิดทำการ:ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00
แหล่งที่ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ แต่ในปัจจุบันคงใช้แต่ความสงบความร่มรื่น ความงดงามแห่งธรรมชาติที่แอบแฝงเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้ผู้เยี่ยมเยือนได้สัมผัส และเรียนรู้
ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย
ครอบคลุมพื้นที่ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ

ff