แผนที่อยุธยา

 

 

1. วัดใหญ่ชัยมงคล
    (WAT YAI CHAIMONGKHON)
2. วัดพนัญเชิง
    (WAT PHANANCHOENG)
3. วัดภูเขาทอง
    (WAT PHUKHAO THONG)
4. พระที่นั่งเพนียด
    (ELEPHANT KRAAL PAVILION)
5. ปราสาทนครหลวง
    (PASAT NAKHON LUANG)
6. โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
    (BANG PA-IN)
7. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    (ROYAL FOLK ARTS & CRAFTS-CENTRE AT BANG SAI)
8. โบราณสถานในบริเวณกรุงเก่า
    (PRINCIPAL RUINS OF AYUTTHAYA)
9. หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก
    (ARANYIK VILLAGE HANDMADE KNIVES)
10. แหล่งผลิตบ้านทรงไทย
     (THAI STYLE HOUSE PRODUCTS CENTRE)
11. ฝูงค้างคาวแม่ไก่วัดตาลเอน
     (BATS AT WAT TAN-EN)

 

 

 

 

Copyright 2015 E-mail :bambombam1626@yahoo.com