การเดินทางอยุธยา

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้ 
        ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทางรถโดยสารประจำทาง
          กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยามีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศรถออกจากสถานี ขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) ทุกวันๆละหลายเที่ยวรถธรรมดา และรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 936-1972

ทางรถไฟ
          สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ในแต่ละวัน จะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นล่องวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษ ปีละ 4 ขบวน คือวันที่ 26 มีนาคม (วันสถาปนาการรถไฟและวันที่ระลึกถึงการเปิดทางรถไฟสาย แรกที่เดินรถ ระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2433) วันที่ 12 สิงหาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิดกิจการรถไฟไทย) และวันที่ 5 ธันวาคม (วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รายละเอียดสอบถามหน่วยบริการเดินทางสถานี รถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020 

ทางเรือ 
     ปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมากเพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพและชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังเป็นการย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์สมัย กรุงศรีอยุธยาที่ไทยมีการค้าขายกับชาวต่างชาติใช้เรือสำเภาต่างประเทศที่สัญจรในลำน้ำเจ้าพระยา

บริการเรือนำเที่ยวไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
     นำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน ผ่านวัดไผ่ล้อมและแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ทุกวันอาทิตย์ เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน อัตราค่าบริการคนละ 280 บาท ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 222-5330, 225-3002-3

เรือโอเรียนเต็ลควีน
     จัดรายการนำเที่ยวพร้อมอาหารบุฟเฟ่และเครื่องดื่ม นำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และ พระนครศรีอยุธยา เป็นประจำทุกวัน โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมโอเรียนเต็ล บางรัก เวลาประมาณ 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 1,800 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 236-0400-9 

เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์
     บริการเดินเรือพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวในจังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยาโดยเรือออกจากท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เป็นประจำ ทุกวัน เวลา 08.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 900-1,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 226-9125, 266-9316

เรือฮอริซันครุ้ยส์ 
     บริการนำเที่ยวอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เดินทางโดยรถและกลับทางเรือ รถออกจากลาน จอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าทุกวัน เวลา 08.00 น. อัตราค่าบริการ พร้อมอาหารบนเรือ คนละ 1,490 บาท โทร. 236-7777 ต่อ 1204-5,236-9952 

บริษัท อยุธยา ริเวอร์ ครุ๊ยส์ จำกัด 
     มีบริการนำเที่ยวชมเมืองอยุธยาและชมพระราชวังบางปะอิน โดยเรือเบญจรงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวัน อัตราค่าบริการล่องชมเมือง อยุธยา ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาทรายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.(035) 234153-4, (01) 928-8831

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 035) 

ททท อยุธยา
โทร. 246076-7 โทรสาร 246078 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีฮยุธยา โทร. 241340 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 241001,241608 
ตำรวจท่องเที่ยว โทร.242352 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร.241718,241027 
โรงพยาบาลราชธานี โทร. 335555-60 
สถานีรถโดยสาร โทร. 335304 
สถานีรถไฟ โทร. 241521 

ระยะทางจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัด

อำเภอท่าเรือ ระยะทาง 60 กม.
อำเภอนครหลวง ระยะทาง 20 กม. 
อำเภอบางไทร ระยะทาง 45 กม. 
อำเภอบางบาล ระยะทาง 10 กม. 
อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 17 กม. 
อำเภอบางปะหัน ระยะทาง 13 กม. 
อำเภอผักไห่ ระยะทาง 29 กม. 
อำเภอภาชี ระยะทาง 35 กม. 
อำเภอลาดบัวหลวง ระยะทาง 65 กม. 
อำเภอวังน้อย ระยะทาง 20 กม. 
อำเภอเสนา ระยะทาง 20 กม. 
อำเภอบางซ้าย ระยะทาง 34 กม. 
อำเภออุทัย ระยะทาง 15 กม. 
อำเภอมหาราช ระยะทาง 25 กม. 
อำเภอบ้านแพรก ระยะทาง 53 กม. 

ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพฯ ระยะทาง 76 กม. 
พระนครศรีอยุธยา-สระบุรี ระยะทาง 63 กม. 
พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี ระยะทาง 53 กม.

 

Copyright 2015 E-mail :bambombam1626@yahoo.com