Cute Ghost Krabi Tourism

 

 

 

ย้อนรอยประวัติศาสตร์กระบี่

เมือง กาไส ปกาไส ปกาสัย คือชุมชนแรกตั้งก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเมืองในปัจจุบัน

กาไส ชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารเก่า หรือที่คนรุ่นเก่าเขาเรียกกัน โดยนัยแปลว่า “แหล่งกา”

ปกาไส เป็นชื่อที่เรียกกันต่อมา มีผู้ให้ความเห็นว่า ปกา แปลว่า ดาบ เพราะมีคนพบดาบโบราณในแหล่งนี้อยู่เหมือนกัน  แต่มีผู้ให้ความเห็นอีกว่า ปกาไส มาจากคำว่า ปากกาไส ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ปากคลองกาไส นั้นเอง ต่อมามีการจดบันทึกต่างๆ มีการสะกดกันหลายแบบ เช่นปกาไสย ปกาสัย เป็นต้น

กระบี่ แปลว่า ลิง กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าดินแดนบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้ง เมืองบันไทสมอ หนึ่งในสิบสองเมืองนักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งใช้ตราลิง (ปีวอก)

 

 

ยุคดึกดำบรรพ์

นักธรณีวิทยา พบซากดึกบรรพ์ ซากชีวิตโบราณดึกดำบรรพ์ อายุระหว่าง ๒๓๐ – ๓๔๕ ล้านปีก่อนเป็นซากหอยกาบสองฝาและปะการังที่เชิงเขาพนมเบญจา แสดงสภาพแวดล้อม สมัย “เพอร์เมียนไทรแอสสิก”

นักธรณีวิทยา ยังพบหลักฐานซากดึกดำบรรพ์สำคัญที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ การมีชีวิตบนแผ่นดินกระบี่ อายุระหว่าง ๓๕ – ๔๐ ล้านปีก่อน ดังนี้ สุสานหอยแหลมโพธิ์ อายุในช่วง ๔๐ – ๒๐ ล้านปี เป็นซากหอยน้ำจืด ส่วนมากเป็นหอยขมตัวป้อมยาวในสกุล วิวิพารัส (Viviparous) 

                ลิงสยาม (สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส) อายุประมาณ ๓๕ ล้านปี ในแอ่งเหมืองลิกไนต์กระบี่ เป็นชิ้นส่วน ไพรเมทชั้นสูง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิง ถือว่าเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์มนุษย์

                สัตว์โบราณอื่นๆ ที่พบในแอ่งกระบี่ อายุระหว่าง ๓๕ – ๔๐ ล้านปี เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๒๗ ชนิด เช่น เสือเขี้ยวดาบ จระเข้ สมเสร็จ บ่าง กระจง และสัตว์ในตระกูลหมู

ยุคมนุษย์โบราณ

                ดินแดนจังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเวิ้งอ่าวพังงาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด จึงปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาแต่โบราณตามแหล่งถ้ำและเพิงผา

                ประมาณ ๔๓,๐๐๐ – ๒๗,๐๐๐ ปีก่อน พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณยุค ไพลสโตซีน ที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริก ถ้ำหมอเขียว และถ้ำอื่นๆ

                ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี มนุษย์ถ้ำเข้าอาศัยพักพิงในถ้ำผีหัวโต ซึ่งปรากฏภาพเขียนสีจำนวนมาก

                ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี – ปัจจุบัน ระดับน้ำทะเลเริ่มลดลง มนุษย์เริ่มเข้าอาศัยที่เขาขนาบน้ำ พบหลักฐานทับซ้อนกันหลายกลุ่ม

ยุคปรากฏชุมชน

ชุมชนคลองท่อม เป็นชุมชนแห่งแรกในดินแดนกระบี่ปัจจุบัน คลองท่อมเป็นเมืองท่าเหมาะสำหรับการค้าขาย  และทำหน้าที่เป็นประตูเมืองเชื่อมไปยังชุมชนฝั่งอ่าวไทย พบหลักฐานการเดินทางของผู้คนหลายชาติพันธุ์

ชุมชนปกาไส ดินแดนแห่งนี้ ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชการที่ ๒ เป็นเส้นทางเดินทัพสมัยทำสงครามกับพม่า และปรากฏนามบรรดาศักดิ์ข้าราชการ ชื่อ ขุนพินิจ ทำหน้าที่รักษาหน้า ด่านปกาไส ในยุคเจ้าพระยา (น้อย) เรืองอำนาจ มีการต่อเรือและส่งช้างไปขายยังต่างแดน ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำกินตามลุ่มน้ำ เมืองนครเห็นว่าอาจจะยุ่งยากในการปกครอง จึงจัดตั้งเป็น “แขวงปกาไส” ขึ้นต่อนครศรีธรรมราช

เมืองกระบี่ แขวงเมืองปกาไสถูกย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่บ้านหินขวาง ปากคลองกระบี่ใหญ่ และในสมัยรัชการที่ ๕ ได้ยกฐานะเมืองปกาไสที่บ้านหินขว้างเป็น “เมืองกระบี่” มีหลวงเทพเสนา เป็นเจ้าเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล เมืองกระบี่ถูกรวมเข้าอยู่ในมณฑลภูเก็ต จากนั้นเมืองกระบี่ที่บ้านหินขวาง ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้ง ในพ.ศ. ๒๔๔๔ สมัยพระยาอุตรกิจพิจารณ์ เป็นเจ้าเมือง ไปอยู่ที่ตำบลปากน้ำ ซึ่งคือที่ตั้งในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเรื่องความสะดวกในการติดต่อค้าขาย บ้านหินขวางเดิม จึงถูกเรียกว่า “บ้านตลาดเก่า” มาจนทุกวันนี้

 

กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

                กระบี่เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ทางใต้ของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘๒๐ กิโลเมตร  มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาหินปูน มีที่ราบแคบๆตามเชิงเขา และแถบชายฝั่งทะเล 

                ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นภูเขาหินปูน ก่อให้เกิดถ้ำมากมาย โดยเฉพาะในเขตอำเภออ่าวลึก เช่น ถ้ำผีหัวโต ถ้ำลอด   ถ้ำเพชร ถ้ำสระยวนทอง ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาราง บางแห่งเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้ทะเลที่แวดล้อมไปด้วยป่าชายเลน

              

 กระบี่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวถึง ๑๖๐ กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภออ่าวลึก ผ่านอำเภอเมือง ยาวตลอดไปจรดถึงอำเภอคลองท่อม   ซึ่งติดกับจังหวัดตรัง สภาพธรรมชาติมีทั้งหาดโคลนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใสเหมาะแก่การพักผ่อน บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลมโพธิ์ มีหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญ คือ สุสานหอย ที่ทั่วโลกมีเพียงสามแห่ง ซึ่งกระบี่มีสุสานหอยเป็นหนึ่งในสามของโลก จากการศึกษาของนักวิชาการกรมทรัพยากรธรณีวิทยาพบว่ามีอายุในช่วง ๓๐ – ๔๐ ล้านปี

สิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนกระบี่ คือ     ความงามของเกาะต่างๆ ที่มีถึง ๑๓๐ เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีคนอาศัย มีเพียง ๑๓ เกาะ ที่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เช่น เกาะพีพี  เกาะลันตา เกาะศรีบอยา เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ และเกาะห้อง

 

                 กระบี่มีประชากรประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน ร้อยละ ๘๐    ของประชากรมีบรรพบุรุษเป็นคนนครศรีธรรมราช ครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามที่อพยพโยกย้ายมาจากมาลายู และจังหวัดอื่น เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และกรุงเทพ ซึ่งชุมชนมุสลิมมักตั้ง    หลักแหล่งอยู่ริมทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนควบคู่ไปกับการ  ทำประมง คนไทยพุทธก็เป็นกลุ่มหลักในกระบี่ ส่วนใหญ่ทำสวนยาง และสวนปาล์ม อยู่ในภาคเกษตร  ส่วนกลุ่มคนที่มีบทบาทในทางธุรกิจ คือ   คนไทยเชื้อสายจีนจากเกาะไหหลำ ที่อพยพเข้ามาทางทะเล แม้คนจีนที่กระบี่จะมีไม่มากเหมือนภูเก็ตและพังงา แต่นับได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสูงในทางเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองกระบี่เป็นอันมาก อีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยบนผืนดินกระบี่มานาน คือ ชาวเล กลุ่มอุรักลาโว้ย เป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบ เดิมอาศัยเรือเร่ร่อนหากินตามท้องทะเลแถบอันดามันไปจนถึงไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย เมื่อวิถีชีวิตของคนบนโลกเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของชาวเลก็เปลี่ยนไป บางส่วนเลิกเร่ร่อนมาสร้างชุมชนอยู่บนฝั่ง เช่น ในแถบบ้านสังกะอู้ บนเกาะลันตา เกาะจัม เกาะศรีบอยาและเกาะพีพี

 

                กระบี่นอกจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว ยังมีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรที่สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา กระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก

 กระบี่มีประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ลิเกป่า หนังตะลุง มโนราห์ รองเง็ง และเพลงตันหยง ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของชาวภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยเรือชาวเล งานประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลเบิกฟ้าอันดามัน เทศกาลลานตาลันตา เทศกาลถือศีลกินเจ และงานเมาลิดกลาง

                ทิศทางการพัฒนากระบี่ คนกระบี่วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ  เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็นเมืองที่มีสังคมน่าอยู่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมหาวิทยาลัยอันดามัน เพื่อพัฒนาคนกระบี่ให้มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สมกับคำที่ว่า “กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

 

Kaow_mamakiss@hotmail.com