11

 

11

11

ดอยลังกาน้อย 

มีความสูง 1,800 เมตร ครอบคลุมรอยต่อของสาม จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง สภาพภูมิศาสตร์เป็นเขาหัวโล้น เส้นทางก่อนจะขึ้นสู่ ดอยลังกาน้อย ค่อนข้างอันตรายมาก เป็นหน้าผาหินสูงชัน มีเพียงก้อนหินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องโดยแรงลมและฝีมือมนุษย์ พอให้เป็นที่ยึดเกาะและปีนป่าย บนยอดดอยเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

ยอดเขาหลวง มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อน เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มียอดเขาสูงสุดอยู่ที่ระดับ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา เส้นทางการเดินในอุทยานแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าเฟิร์นโบราณและกล้วยไม้หายากนานาชนิด
11 11
ภูสอยดาว ครอบคลุมท้องที่ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์ และ อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก มีความสูงถึง 2,102 เมตร สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ น้ำตกภูสอยดาว การเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบาย ไม่ยากลำบากเหมือนกับดอยอื่นๆ ดอยอินทนนท์ มีความสูงถึง 2,600 เมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมู่คนไทยและเทศ

 

11 1C 2C