ประเพณีทรงน้ำพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวพิษณุโลกยึดถือเป็นที่พึ่งทางใจ ชาวพิษณุโลกจะพากันมาสรงน้ำพระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันตรุษสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

 

 

 

 

งานมหกรรมอาหารและสินค้าของระลึกจังหวัดพิษณุโลก

งานมหกรรมอาหารฯ  จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายน และในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

 

ปักธงชัย

เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทยคือ “เมืองบางยาง”  ในอดีต ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติ  ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้ายและจะนำไปยังเขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัยโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในการจัดงาน

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก

สถานที่จัดงาน: สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์มหาราชผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินและผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย

 

 

 

แข่งเรือยาว

การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยึดมาเป็นเวลาช้านาน  จนกระทั่งปัจจุบัน  จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประมาณ เดือนตุลาคมของทุกปี  หลังจากนำผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช  ในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ  การแข่งเรือยาวประเพณี  และมีการประดับขบวนเรือยาวต่างๆ  สวยงามน่าชมงานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน  หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ