menu1 menu2 news menu4 menu5
banner

news
จัดระเบียบบันไดเลื่อนรถไฟฟ้า บันไดเลื่อน bts
ถึงผู้ร่วมลงนามในโครงการรณรงค์ยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกท่านครับ เป็นเวลากว่าปีเศษที่ทุกท่านได้ร่วมกันลงชื่อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการสัญจรไปมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้ใช้วันละนับล้านคน บัดนี้ ความพยายาม ในการรณรงค์ของทุกท่านเริ่มเห็นผลแล้ว ล่าสุด ทางผู้ให้บริการได้จัดทำป้ายสติกเกอร์ บริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน เพื่อบอกให้ผู้โดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่านยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อนและเว้นที่ว่างทางซ้ายไว้ให้ผู้อื่นได้เดินและแซงเสียงของท่านมีพลังในการเปลี่ยนแปลง สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แม้เรายังอาจต้องอาศัยเวลาในการที่ผู้สัญจรไปมาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งมาตรการรณรงค์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น กว่าจะเห็นภาพการใช้พื้นที่สาธารณะแบบคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน แต่การติดสติกเกอร์บริเวณบันไดเลื่อน ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกการเดินทางเป็นการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นระบบขนส่งเพื่อมวลชนอย่างแท้จริง 
กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมกันลงนามและขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกของความสำเร็จในการร่วมกันสรรสร้างสังคม ให้น่าอยู่สำหรับทุกๆ คน ...ชัชรพล เพ็ญโฉม... 

ร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติปัญหาช้างเร่ร่อนในประเทศไทยช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย แต่พวกเรากลับไม่พยายามที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์มันไว้ พวกมันถูกทำร้ายและใช้เพื่อหา
ประโยชน์หลายอย่าง  หนึ่งในนั้นคือการใช้ช้างหารายได้ โดยนำมาเดินเร่ร่อนตามท้องถนน ...โดยที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้อาหารอย่าง ถูกต้อง อีกทั้งยังโดนรถชน หรือตกท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นเหตุให้พวกมันได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจนกระทั่งเสียชีวิตตามที่เราได้
พบเห็นตามภาพข่าวทั่วไปเป็นประจำ ลูกช้างจำนวนมาก ถูกจับออกมาจากป่า โดยพรากมาจากอกแม่ของมันเพื่อนำมาเดินถนน เพราะลูกช้างจะทำให้คนรู้สึกสงสารและยอมที่จะจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อซื้อผลไม้ในถุงพลาสติกที่คนดูแลช้างนำมาขายทั้งๆที่มันไม่
พอเพียงและไม่ถูกสุขลักษณะถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขและยุติช้างเร่ร่อนตั้งแต่วันนี้ ต่อไปจะไม่มีช้างเหลืออยู่ในป่าอีกต่อไปมูลนิธิเพื่อนช้าง จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันลงชื่อเพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อยุติการกระทำ ที่ผิดกฎหมายและเป็นการทรมานช้างที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้

หยุดช้างเร่ร่อน
สนใจข้อมูลเพ่ิ่มเติม คลิก

NU.
dek d
pantip
letmewatchthis
amazon

 

 

 © 2014.All right reserved by Sasinun Panyee email:pai_dentist@hotmail.co.th