Home | Contact us

สวัสดีครับ ผมนายไชยเดช นูนคาน  นักศึกษาป.โท มหาวิทยาลัยนเรศวร  รหัส 53076569 แผน ข.

DETAIL

รหัส : 53076569

ชื่อ : นายไชยเดช นูนคาน

คณะ : วิทยาศาสตร์

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร : มหาบัณฑิต(ป.โท) แผน ข.


LIKE

HISTORY

 • ชื่อ : นายไชยเดช นูนคาน
 • ที่อยู่ : 38/1 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • อายุ 25
 • วันเกิด : 16 มีนาคม 2528
 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย
 • ศาสนา : อิสลาม
 • โทรศัพท์ : 081-7070370
 • Email : noonkhan_786@hotmail.com

 • EDUCATION

  • ปริญญาตรี : 2546 - 2550
   • มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
   • สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มัธยมศึกษา : 2541 - 2546
   • โรงเรียน จ่านกร้อง
   • สาขา วิทย์-คณิต


  WORKPLACE

  • โรงเรียน จ่านกร้อง : 2551 - 2553
   • ครูสอนคอมพิวเตอร์ ม.1


  INTEREST

  • คอมพิวเตอร์
  • กีฬา
  • ภาพยนต์
  • ดนตรี

  .Copyright 2010. Chaidech Noonkhan.