เรือยาวหงษ์แก้วกระดิ่งทอง จ.อุบลราชธานี

ประวัติเรือหงส์แก้วกระดิ่งทอง

เดิมที่เป็นเรือของ สปป.ลาว ขุดเมื่อปี พศ.2550 จากไม้ตะเคียนทอง เดิมชื่อ นางกองแก้ว เป็นเรือไม้ 2 ต้น มีเรือคู่กันอีกลำชื่อ นางคำพอง ขณะนี้อยู่ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ชาวบ้านสามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ได้ไปซื้อมา แล้วทำการตกแต่งใหม่โดยช่างนิพัฒน์ พิลาวัลณ์  ช่างชาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แล้วเปลี่ยนชื่อเรือเป็น หงส์แก้วกระดิ่งทอง
จากนั้นชาวบ้านบ้านหนองขอนและพระครูอ่อนสี จิระสโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองขอน ได้ไปซื้อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ในราคา 160,000 บาท
ปี พศ.2542  ได้นำไปตกแต่งทำสาวใหม่ ที่โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงส์ จ.อ่างทอง โดยพระอาจารย์สมศักดิ์ สุวรรณโณ  ในราคา 120,000 บาท
ปี พศ. 2548 ได้นำไปตกแต่งแก้ไขอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงส์ จ.อ่างทอง โดยพระอาจารย์สมศักดิ์ สุวณฺโณ ในราคา 120,000 บาทประวัติการแข่งขัน
ปี  2548,49,50  ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
สนามเทศบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ปี  2548  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามราชกุมารี สนาม จ.ยโสธร
ปี  2550  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามราชกุมารี สนาม อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี
ปี  2550  รองแชมป์เรือยาว 40 ฝีพาย สนามเทศบาลอุบลราชธานี