ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร วันสารทไทยเป็นประเพณีไทยที่แตกต่างจากประเพณีอื่น ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการทำบุญตักบาตร ด้วยมีความเชื่อว่าการทำบุญวันสารทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่ง ลับไปแล้ว การตักบาตรจึงมี
ภาคกลาง เรียกว่า "สารทไทย" ภาคเหนือ เรียก "งานทานสลากภัต" หรือ "ตานก๋วยสลาก" ภาคอีสาน เรียก "ทำบุญข้าวสาก" ภาคใต้ เรียก "งานบุญเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีชิงเปรต" รูปภาพวันสารทเดือนสิบ หรือภาคกลาง เรียกว่า "สารทไทย" ภาคเหนือ เรียก "งานทานสลากภัต" หรือ "ตานก๋วยสลาก" ภาคอีสาน เรียก "ทำบุญข้าวสาก" ภาคใต้ เรียก "งานบุญเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีชิงเปรต