สมุนไพรไทย - ภูมิปัญญาไทย
หน้าแรก
ความหมายของสมุนไพร
ลักษณะของสมุนไพร
วิธีการเก็บสมุนไพร
สมุนไพรไทย
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เว็บสมุนไพรที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สมุนไพรไทย - มะกล่ำตาหนู

          ลักษณะ  :   มีลักษณะทรงต้น ใบ ดอก และผลเหมือนมะกล่ำเผือก ต่างกันที่กลีบดอกสีชมพูแกมม่วง และเมล็ดสีแดงสด
รอบขั้วสีดำ

          ส่วนที่นำมาใช้ :  ราก

          ชื่อวิทยาศาสตร์  : Abrus precatorius Linn.

          ชื่อวงศ์  :   LEGUMINOSAE

          ชื่อท้องถิ่น  :  กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแค้ก ตากล่ำ มะขามเถา ไม้ไฟ

          สรรพคุณ  :   ขับเสมหะ แก้เสียงแห้ง ชงดื่มแก้ไอและหวัด พบว่าใบมีสารหวานชื่อ abrusosides ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 30 – 100 เท่า และไม่มีพิษ เมล็ดมีสารพิษชื่อ abrin ถ้ากลืนทั้งเมล็ดไม่มีพิษ เพราะเปลือกแข็งไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหาร แต่ถ้าขบเมล็ดให้แตกและกินเพียง 1 – 2 เมล็ด มีพิษถึงตายได้ เมล็ดอ่อนเปลือกบางมีอันตรายมากกว่า อาหารพิษ จะเกิดขึ้นหลังจากกิน 3 ชั่วโมงถึง 2 วัน มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ทางเดินอาหารอักเสบ ตับไตถูกทำลาย ควรรีบปฐมพยาบาลโดยทำให้อาเจียนและรีบนำส่งโรงพยาบาล


กลับไปดูสมุนไพรอื่นๆ